✓ Gratis fragt ved køb over 750 kr. ✓ Levering indenfor 2-5 dage

✓ Gratis fragt ved køb over 750 kr. ✓ Levering indenfor 2-5 dage

  • 71
    Delinger

I 1960’erne blev cannabis på internationalt plan bandlyst, idet FN satte cannabis i samme kategori som euforiserende stoffer uden medicinsk værdi. Før den beslutning var cannabis i mange tusinder af år blevet brugt af mange kulturer som medicin, rusmiddel, og til bevidsthedsudvidende og religiøse ceremonier. På få år blev cannabis ulovligt i størstedelen af verden og kulturarven omkring dens brug forsvandt.

De seneste 30 år er forskningen kommet langt. Faktisk var det de unges eksperimenteren med cannabis som rusmiddel i 70’erne der først tændte interessen hos forskerne, men da THC blev isoleret i slutningen af 80’erne og det endocannabinoide system i starten af 90’erne blev opdaget, tog cannabisforskning virkelig fart.

Alligevel er der stor diskussion om, hvorvidt cannabis er medicin. Og ikke mindst, hvilken form for cannabis kan defineres som værende medicinsk. I denne artikel vil vi kigge på debatten omkring medicinsk cannabis og også se på, hvad medicinsk cannabis egentlig er og om det adskiller sig fra cannabisolie med CBD.

 

Hvad er medicinsk cannabis?

Rent lovgivningsmæssigt skelnes der mellem definitionerne på medicinske cannabisprodukter og andre cannabisprodukter. Den primære forskel mellem de to er, at medicinske produkter skal forhåndsgodkendes, før de må sælges og markedsføres af de virksomheder (og deres laboratorier), der har produceret dem. For at produktet kan forhåndsgodkendes som et medicinsk præparat, skal der forelægge en række kliniske beviser for, at medicinen er sikker, effektiv og uden alvorlige bivirkninger.

Nu undrer du dig måske over, at cannabis er ulovligt, for cannabis er jo både sikkert, effektivt og uden alvorlige bivirkninger – det slog WHO jo fast sidste år. Sådan undren er du ikke alene om, og forklaringen er desværre også grund til frustration for de mange patienter, der bruger cannabis for dets medicinske egenskaber:

Inden et produkt kan godkendes som medicin, skal det godkendes af relevante myndigheder (i hvert land, man ønsker at sælge produktet). For at det skal godkendes, kræver det kliniske beviser for, at det virker og er sikkert for patienter at bruge. Desværre er sådanne kliniske forsøg ikke billige og løber i gennemsnit op i $67 mio. (440 mio. kroner) for ét præparat.

Det betyder, at for at få et produkt godkendt til medicinsk brug, skal der mange – rigtig mange – penge til. Og før producenterne af medicinske produkter overhovedet tør at investere så mange penge i et forskningsprojekt for at skaffe beviser, så skal der være en økonomisk gevinst ved investeringen. F.eks. køber man heller ikke aktier i et firma, hvis man ikke regner med at tjene på det. For at sikre sig en økonomisk gevinst, satser store medicinalfirmaer derfor på de præparater, de kan tage patent på – så de er sikre på, at de (og kun de) kan tjene på forskningsprojektet.

Og det er her, at årsagen til den fortsatte ”mangel på evidens” for cannabissens medicinske effekt virker, skal findes: man kan ikke tage patent på en plante!

 

Godkendt medicinsk cannabis

Der findes cannabisprodukter, der er blevet godkendt som medicin og derfor officielt bliver kaldt for ”medicinsk cannabis” i mange lande. Det er præparater som Cesamet (i Danmark primært kendt som Nabilone), Marinol (også kendt som dronabinol), Sativex og Epidiolex. Mens Nabilone og Marinol er baseret på syntetisk fremstillet cannabis (hvor de cannabinoide indholdsstoffer altså ikke kommer fra cannabisplanten), mens Sativex og Epidiolex er baseret på fytocannabinoider (aktive indholdsstoffer fra planten). Fordi cannabinoiderne er enten syntetisk producerede eller fremstillet med henblik på bestemte patientgrupper, så har det været muligt for producenterne at tage patent på disse produkter.

Penge er årsagen til ”mangel på evidens”

Det vil sige, at de få medicinske cannabisprodukter, der er godkendte som medicin, kun er blevet fremstillet, fordi firmaet bag kunne tage patent på løsningen og dermed sikre sig en økonomisk gevinst.

Der skal altså økonomiske kræfter til, før et cannabisprodukt kan få betegnelsen “medicin”.

Det er altså ikke fordi, der mangler interesse for cannabis som medicin. Grunden til, der mangler beviser for, cannabis har medicinske egenskaber er, at cannabis ikke er lukrativt for de virksomheder, der har mulighed for at igangsætte og finansiere de kliniske forsøg det kræver, at få cannabis godkendt som medicin.

Men selvom betegnelsen ”medicin” er beskyttet med lov, så er brugen af cannabis som medicin ikke – i hvert fald ikke i samme omfang.

Der findes nemlig lovlige måder, hvorpå man kan bruge cannabis som medicin.

 

Tilberedninger af cannabis

Da den danske regering i starten af 2018 indledte en forsøgsordning med medicinsk cannabis, så skete det pga. folkets pres: patienterne havde fået nok af at blive betegnet som ”kriminelle”, bare fordi de ønskede at dulme deres smerter og lidelser med et naturligt middel. For nogle var cannabissen en sidste mulighed for et værdigt liv (hvor almindelig medicin ikke virkede). Før forsøgsordningen havde læger også mulighed for at udskrive cannabis på recept i form af den godkendte medicin og i form af magistrelle tilberedninger (ekstrakter af cannabis produceret på Glostrup Apotek), men læger og politikere var meget skeptiske: ”der mangler evidens”.

Forsøgsordningen var en form for legitimering af patienternes opråb om, at få lov til at bestemme over egen behandling. Under forsøgsordningen kan patienter få udskrevet de godkendte medicinske cannabisprodukter, men også ikke-godkendte tilberedninger af cannabis (som ikke er blåstemplet som medicin af den danske Lægemiddelstyrelse) såsom rå cannabis (importeret fra Holland) og andre standardiserede cannabistilberedninger.

Alligevel besluttede regeringen i 2018, at der skulle skelnes mellem euforiserende indholdsstoffer i cannabis og ikke-euforiserende indholdsstoffer. Helt konkret drejede det sig om, at det ikke-euforiserende stof CBD blev lovlig som kosttilskud (og altså ikke længere skulle reguleres som lægemiddel eller være underlagt begrænsninger heraf), og at grænsen for, hvornår et cannabisprodukt blev opfattet som enten et lægemiddel blev fastsat på 0,2% THC.

På den måde kom der klare regler om, hvad der var lovligt og ulovligt cannabis, og patienterne fik en anelse nemmere ved at få adgang til cannabis som behandlingsform.

Relaterede artikler:
CBD olie mod søvnproblemer
Min datter, som har børnegigt, er nu medicinfri på 7. måned med hjælp fra CBD olie

 

Medicinsk cannabis eller CBD?

Så hvad er forskellen på medicinsk cannabis og cannabisolie med CBD?

Det kommer an på, hvem du spørger.

EU og den danske regering mener, at cannabis kun kan kaldes for ”medicinsk”, hvis det er godkendt af kompetente organer, såsom den danske Lægemiddelstyrelse. Det betyder, der reelt set kun er 4 produkter der (rent officielt) kan kaldes for medicinsk cannabis: Nabilone, Marinol, Sativex og Epidiolex. Regeringen har også godkendt magistrelle cannabisolier og -blomster indeholdende CBD og/eller THC som en del af forsøgsordningen med medicinsk cannabis, som egentlig kan ses som et hold-kæft-bolsche til de, der forlanger cannabis legaliseret til medicinsk brug.

Cannabis i EU

Det europæiske marked for lovlige cannabisprodukter er hastigt voksende. I lande, hvor medicinsk cannabis er lovlig (ikke inkluderet Danmark, da vi jo kun har en forsøgsordning) er antallet af ‘cannabispatienter’ steget 40% hver måned, og den europæiske industri for medicinsk cannabis er i dag mere end 150 mio. euro værd.

Men selvom flere og flere lande i EU og resten af Europa legaliserer medicinsk cannabis, så er markedet stadig stramt reguleret. Der er regler for, hvem der må dyrke det; sælge det; bruge det; besidde det; hvilke produkter man må bruge; hvor meget man må bruge; hvem der må give tilladelse til at bruge, dyrke eller sælge det; og mange andre restriktioner på cannabisplanten og ethvert produkt, der indeholder cannabis.

Ikke nok med det, så er det europæiske marked også meget fragmenteret: hvert land har sine egne regler, og selvom der er (mere eller mindre) harmoni blandt EU-landenes love, så er der stadig stor uenighed om, hvad medicinsk cannabis er. Den samme debat finder sted i USA, hvor den enkelte stat har ret til at lave deres egen lov om cannabis, selvom den amerikanske regering anser cannabis som ulovlig… lidt endnu. Senatet har underskrevet en aftale, som vi gøre hamp lovligt og den mangler bare den gode hr. Trumps underskrift.

USA er dog også et meget særligt tilfælde, for selvom cannabis på nationalt plan er ulovlig, så har den amerikanske stat patent på cannabinoidernes behandlingspotentiale og har i adskillige år også haft et patientprogram, hvor staten sender medicinsk cannabis til nogle få borgere som en del af deres sundhedsforsikring.

I EU debatteres det i øjeblikket om lovgivningen af medicinsk cannabis skal ændres, hvor netop terminologien har en stor betydning. Mange medlemmer af Europa Parlamentet mener, medicinsk cannabis allerede er tilgængelig – men her snakker de netop kun om de 4 officielle produkter, og altså ikke om cannabisplanten og dens naturlige ekstrakter. Høringen herom er desværre blevet udskudt flere gange pga. travlhed i Udvalget for Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, formentlig pga. brexit.

På både europæisk og nationalt plan drøfter medlemsstaterne brugen af termer som ”medicinsk cannabis” og ”cannabis-baseret medicin”, og snakker også om det muligvis er upassende at bruge betegnelsen ”naturmedicin” og ”hamp” om cannabisprodukter, der bruges til medicinske formål. Alt imens patienter er tvunget til at vente på, at deres mulighed for lindring bliver lovlig.

Patienternes synsvinkel

Hvis man i stedet spørger de mange patienter, der bruger cannabis mod smerter, kvalme, kramper, angst, depression og mange andre lidelser, så er cannabisolie med CBD lige så meget et medicinsk valg, som medicinsk cannabis. Om cannabis indeholder det euforiserende stof THC eller ej, ændrer det ikke på, at mange danske patienter vælger at bruge cannabis som medicin.

Valget om, hvorvidt cannabis er medicin handler ikke om lov; det handler om lindring. Derfor er der mange patienter i Danmark, der ikke skelner mellem medicinsk cannabis og cannabisolie med CBD, men blot ser cannabis som en mulighed for lindring.

Derfor kan cannabisolie med CBD i lige så høj grad være medicinsk cannabis, som cannabisprodukter med THC kan være medicin. For selvom THC har en euforiserende virkning, så er formålet for syge, der bruger THC-holdige cannabisprodukter, ikke at blive ”skæve” eller ”høje, men bare at blive skånet for deres lidelser. Det samme formål er der i at vælge CBD olie som behandling.

Så ligegyldigt om loven skelner mellem medicinsk cannabis og CBD olie, så mener vi, at begge produkter bør være ligeligt tilgængelige for de patienter, der ønsker at bruge cannabis som medicin.

Relaterede artikler:
Cannabis olie med CBD i stedet for receptpligtige lægemidler?
CBD olie og demens
20 gode grunde til at cannabisolie med CBD er det perfekte kosttilskud

Populære produkter


  • 71
    Delinger